PANMUD PERMOHONAN

Nama Rinaldi S.H.I.
NIP 198101282009041005
Pangkat/Gol.Ruang Penata (III/c)
Tempat / Tanggal Lahir Medan / 28 Jan. 1981
Jenis Kelamin Laki-laki
Agama Islam
Alamat Kantor Mahkamah Syar’iyah Meureudu, Komplek Perkantoran Pemkab. Pidie Jaya, Cot Trieng
Jabatan Panitera Muda Permohonan Pada  Mahkamah Syar’iyah Meureudu
Jenjang Pendidikan SDN I Banda Aceh
SMPN 3 Langsa
SMAN 1 Langsa
STRATA 1 Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry
Riwayat Pekerjaan/Jabatan CPNS pada Mahkamah Syar`iyah Singkil
PNS pada Mahkamah Syar`iyah Singkil
Panitera Pengganti pada Mahkamah Syar’iyah Meureudu
Jabatan Aktif Panitera Muda Permohonan pada Mahkamah Syar’iyah Meureudu